Αντιστοιχίσεις τμημάτων ΤΕΙ στα ΑΕΙ, για μεταφορά θέσεων εισαγωγής

Αριθμ. 140277/Ε5 – ΦΕΚ B 2435 – 12.09.2014

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζει:

Ότι οι αντιστοιχίσεις μεταξύ των Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι οι ακόλουθες:

Οι πίνακες με τις αντιστοιχίσεις (ΦΕΚ B 2435)