Απαγόρευση κυνηγιού για συγκεκριμένα θηράματα στη Δωδεκάνησο

Αριθμ. 48743 Δ.Α.Δ.: 7/17 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3040/05.09.2017
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018 στον Νομό Δωδεκανήσου από 20 Αυγούστου 2017 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018.

2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε τη 10η Ιανουαρίου 2018 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.

3. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.4. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (επισυνάπτεται και ανήκει στην αριθ. 7/2017 Δ.Α.Δ. της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου)