Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Αρναίας Χαλκιδικής

Αριθμ. 28279 Α.Δ.Α.Δ. 74 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3972/12.12.2016
Ρυθμιστική διάταξη θήρας λόγω χιονόπτωσης.

Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή του Δασαρχείου Αρναίας, σε περίπτωση χιονόπτωσης, όπου και όταν καλύπτεται συνεχώς από χιόνι.

Η ισχύς της απόφασης αυτής από τη δημοσίευσή της, μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Αγροφυλακής, Κυνηγετικά Σωματεία, ΟΤΑ και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών που ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αριθμ. 61075 – ΦΕΚ B 2025 – 17.09.2015
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμβαδού 21.469,00 στρεμμάτων, στην περιοχή Στανού, Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Αριθμ. 61088 – ΦΕΚ B 2025 – 17.09.2015
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου και επακριβής καθορισμός των περιγραφικών ορίων και του εμβαδού της έκτασης στην περιοχή Γαβράδια, Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας, Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής