Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Δασαρχείου Αλιβερίου

Αριθμ. 3726/165341 – ΦΕΚ B 3375 – 19.10.2016
Τριετής απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχή του Δασαρχείου Αλιβερίου, για την προστασία των θηραμάτων.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού συνολικού εμβαδού είκοσι εννέα χιλιάδων στρεμμάτων (29.000,00 στρ), που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 25ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και τη μη καμένη περιφερειακά αυτής, στις θέσεις: «Ρηγιά – Κάμπος Καρύστου – Σχοιναρή – Σφυριδούπολη – Άκρα Παξιμάδι» Περιφερείας Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται