Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας

Αριθμ. 2142 – ΦΕΚ B 2889 – 12.09.2016
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή «Νήσος» Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού μέχρι 31η Μαρτίου 2026 και σε έκταση 3.901,4 στρεμμάτων.


Αριθμ. 1496 – ΦΕΚ B 1608 – 31.07.2015
Απαγόρευση κυνηγίου για τρία (3) χρόνια (έως 27−7−2018) σε έκταση 6.094 στρεμ. στις περιοχές Αντισκάρι, Τσίγκουνας, Γερόκαμπος Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας

Αριθμ. 1623 – ΦΕΚ B 1608 – 31.07.2015
Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα (10) χρόνια (έως 20−7−2025) σε έκταση 2.975 στρεμμάτων, στις περιοχές των λιμνοδεξαμενών Σκινιά − Καραβάδω.

Αριθμ. 1312 – ΦΕΚ B 1388 – 06.07.2015
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου για άλλα δέκα χρόνια (από 7−7−2015 έως 7−7−2025) σε έκταση 450 στρεμ. στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας

Παρατείνεται η απαγόρευση κυνηγίου για άλλα δέκα (10) χρόνια, ήτοι: από 7−7−2015 έως 7−7−2025, σε έκταση 450 στρεμ. Στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης» του Δήμου Γόρτυνας