Απαγόρευση κυνηγιού στο Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Βαρνάβα

Απαγόρευση κυνηγιού στο Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Βαρνάβα

Απαγόρευση θήρας, όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη μέχρι και την 31.08.2023 σε θέσεις Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα ΑττικήςΑριθμ. 1230 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4065/17.09.2018
Απαγόρευση θήρας, ορισμένου χρόνου, λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «Λαγομάνδρα, Άγ. Γεώργιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, Μαυρινόρα, Μετόχι Ρη, Αγ. Παρασκευή Καλάμου, Ζεστάνι, Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρακέκιε, Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Ν. Αττικής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση θήρας, όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη μέχρι και την 31.08.2023 στις θέσεις «Λαγομάνδρα, Αγ. Γεώργιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, Μαυρινώρα, Μετόχι Ρή, Αγ. Παρασκευή Καλάμου – Βαρνάβα, Ζεστάνι, Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρακέκιε, Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, εντός του περιγράμματος που περικλείει την έκταση, όπου έλαβε χώρα η πυρκαγιά που έγινε στις 13 Αυγούστου του 2017 εμβαδού «30.573,586 στρ.» (τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών στρεμμάτων και πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιοστών του στρέμματος) όπως αυτή αποτυπώνεται με κόκκινη γραμμή στο προσαρτημένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30.000 και οριοθετείται ως εξής:

ΒΟΡΕΙΑ: Από δρόμο Βορείων Ανέμων προς εκκλησία Αγίου Γεωργίου και στην συνέχεια προς κορυφή Μαλεζί πρώην Σκουπιδότοπος Καλάμου – Δρόμος προς Χιλιοπόταμο Καλάμου – Περιφερειακός δρόμος Αγκώνας – Επαρχιακή οδός Καλάμου – Αγίων Αποστόλων – Οδός Βλαστού.

ΝΟΤΙΑ: Από διασταύρωση επαρχιακής οδού Καπανδριτίου – Καλάμου προς Μετόχι Ρη (Άγιοι Ανάργυροι) και εν συνεχεία με δρόμο προς Βαρνάβα – Διασταύρωση από Πυραύλους προς χωρίο Βαρνάβα.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με ασφαλτόδρομο από χωρίο Βαρνάβα – Παραλία Βαρνάβα.

ΔΥΤΙΚΑ: Δρόμος Κακόσι Καλάμου προς Αγία Σοφία – Επαρχιακός δρόμος Μαρκοπούλου Καλάμου – χωρίο Καλάμου – Επαρχιακός δρόμος Καλάμου Καπανδριτίου – Δρόμος προς Τριάδες – από δρόμο Τριάδες προς Ανάληψη – Επαρχιακός δρόμος Καπανδριτίου Καλάμου – Όρια αντιπυρικής ζώνης προς ρέμα Σαλαμίδι και από εκεί Ράχη Μαυρηνώρας – Δρόμος Μαυρηνώρας – χωρίο Πολυδενδρίου – Διασταύρωση Σκουπιδότοπος Καπανδριτίου και στην συνέχεια με διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Καλάμου – Καπανδριτίου.

Με την παρούσα απόφαση, δεν θίγεται οποιοδήποτε άλλη γενική απαγόρευση θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς και οι γενικότερες διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφόμενης εκτάσεως.

Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.