Απαγόρευση πρόσβασης και κολύμβησης στο «Κλέφτικο» Μήλου

Αριθμ. 2131.2/1241/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 6499/15.11.2023
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ασφαλούς προσέγγισης πλοίων και σκαφών κάθε είδους στον όρμο «Κλέφτικο» νήσου Μήλου

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΗΛΟΥ
αποφασίζει:

1. Την απαγόρευση προσέγγισης, κυκλοφορίας και αγκυροβολίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου σε απόσταση μικρότερη των εικοσιπέντε (25) μέτρων από τη βάση των πρανών και των βραχονησίδων από το γεωγραφικό στίγμα (Α): φ=36ο38’54.3″Β’, λ=24ο19’51.6″Α’ έως το γεωγραφικό στίγμα Β: 36ο39’6.50″Β’, 24ο20’21.16″Α’ στη θαλάσσια περιοχή στον όρμο «Κλέφτικο» νήσου Μήλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, κατ’ εφαρμογή των αναφερόμενων προτάσεων σε ανωτέρω (γ) σχετική έκθεση αυτοψίας, μέχρις ότου διενεργηθεί τεχνικογεωλογική – βραχομηχανική έρευνα και μελέτη για τον καθορισμό των πλέον επικίνδυνων θέσεων και την ανάγκη λήψης τυχόν περαιτέρω μέτρων προστασίας και ορίων ασφαλούς προσέγγισης.

2. Την απαγόρευση της λήψης θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια ζώνη της παρ. 1 της παρούσας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Την υποχρεωτική οριοθέτηση – σήμανση της θαλάσσιας ζώνης της παρ. 1 με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Μήλου με τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων ανά δέκα (10) μέτρα, επιφανειακής σύνδεσης, ευδιάκριτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

4. Η Υδρογραφική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με την ενημέρωση των ναυτικών χαρτών της περιοχής.

5. Η Υπηρεσία, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, θα επιβάλλει στους παραβάτες τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Δήμος Μήλου παρακαλείται όπως αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 3

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης