Απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές και παραλίες της Σαντορίνης

Απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές και παραλίες της Σαντορίνης επισκεπτών και των κατοίκων προς αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 

Αριθμ. 775 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2969/25.05.2024
Λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης των επισκεπτών και των κατοίκων σε επιμέρους σημεία των νήσων Θήρας και Θηρασιάς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1. Τους ακόλουθους προσωρινούς περιορισμούς κυκλοφορίας των επισκεπτών και των κατοίκων στις ακόλουθες περιοχές της νήσου Θήρας προς αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο για το χρονικό διάστημα από 01.06.2024 ως και 31.10.2024:

α) Στον Οικισμό Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση παντός είδους οχημάτων, στη δημοτική οδό από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων κατά τις ώρες από 05.00 π.μ έως 10.00 π.μ.

β) Στον Όρμο Φηρών (παλαιό λιμένα Φηρών) αποφασίζεται η ελεγχόμενη από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές αποβίβαση και αναχώρηση των επιβαινόντων στα ελλιμενιζόμενα κρουαζιερόπλοια, έτσι ώστε στον παλαιό λιμένα και στον χώρο έμπροσθεν του τελεφερίκ του Όρμου των Φηρών να μην αναμένουν άνω των πεντακοσίων (500) ατόμων. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές εξουσιοδοτούνται όπως εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου του κατάπλου και απόπλου των πάσης φύσεων σκαφών από και προς Θηρασιά, Παλαιά και Νέα Καμένη προς τον σκοπό της υλοποίησης της απαγόρευσης του πρώτου εδαφίου.

γ) Στον Όρμο Αθηνιός (νέος λιμένας Φηρών) αποφασίζεται η λήψη μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας των αποβιβαζόμενων οχημάτων, με κατά προτεραιότητα αποβίβαση των ΕΙΧ οχημάτων και έπειτα των λεωφορείων και τα φορτηγών, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων στην οδό, τόσο κατά την αποβίβαση όσο και τον απόπλου των πλοίων της γραμμής με απώτερο σκοπό τη μείωση του χρόνου παραμονής τους επ’ αυτής.

2. Την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης ως προς την ύπαρξη κατολισθητικού κινδύνου στις ακόλουθες περιοχές της νήσου Θήρας και της νήσου Θηρασιάς προς αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο, ειδικότερα την τοποθέτηση πινακίδων Κ-14 διπλής όψης με συμπληρωματική ενημερωτική πινακίδα με σχετικό προειδοποιητικό κείμενο «Πτώση βράχων – Κίνδυνος κατολίσθησης» σε 3 γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά), με επιμέλεια της περιφέρειας ως αναλυτικά εντοπίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-ΣΤ και συγκεκριμένα:

(α) Στον Οικισμό Αμμούδι κατά μήκος της δημοτικής οδού από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην έναρξη, στο μέσο και στο τέρμα της διαδρομής),

(β) στο περιπατητικό μονοπάτι από το Αμμούδι προς Οία (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην έναρξη, στο μέσο και στο τέρμα της διαδρομής),

(γ) στον Όρμο Αρμένη στο λιθόστρωτο περιπατητικό μονοπάτι από τον οικισμό της Οίας προς τον όρμο Αρμένι (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β στην έναρξη, στο μέσο και στο τέρμα της διαδρομής),

(δ) στο Φηροστεφάνι (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) στο περιπατητικό μονοπάτι στο χείλος της καλδέρας,

(ε) στον Όρμο Φηρών (παλαιός λιμένας Φηρών) στο περιπατητικό μονοπάτι από τον όρμο Φηρών προς τη χώρα των Φηρών (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ),

(στ) στον Όρμο Αθηνιός (νέος λιμένας Φηρών) επί της οδού από το νέο λιμένα Φηρών προς την οδό ΦηρώνΑκρωτηρίου, (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε),

(ζ) στη νήσο Θηρασιά – όρμο Κόρφου κατά μήκος του όρμου του Κόρφου καθώς και στο περιπατητικό μονοπάτι που οδηγεί από τον όρμο του Κόρφου στον οικισμό της Θηρασιάς (ως αναλυτικά εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).

Η τοποθέτηση της σήμανσης θα διενεργείται υποχρεωτικά με ευθύνη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3. Οι απαγορεύσεις πρόσβασης και προσέγγισης και οι όροι ελεγχόμενης πρόσβασης της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα από την 01.06.2024 έως και την 31.10.2024 προς τον σκοπό προστασίας των επισκεπτών και των κατοίκων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα συνημμένα Παραρτήματα (Α-ΣΤ).

Άρθρο δεύτερο

Η απόφαση ισχύει από την 1.06.2024 με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου.

Από την δημοσίευση της παρούσας οι αρμόδιοι φορείς μεριμνούν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης