Απαλλαγή όσων έχασαν το ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

Απαλλαγή όσων έχασαν το ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

Τροπολογία του υπουργείου Υγείας σε σχέδιο νόμου, καθορίζει αντισταθμιστικά μέτρα για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ

Συγκεκριμένα:

Τροπολογία του υπουργείου Υγείας που  κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του ίδιου υπουργείου με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α 170)» προβλέπει πλήρη απαλλαγή από 1/1/2020 έως 31/12/2020 από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όσους για έχασαν το ΕΚΑΣ 

Δείτε την τροπολογία