Αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους

Αριθμ. 102832 – ΦΕΚ τεύχος Β 6710/29.11.2023
Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός οδικού δικτύου

Το οδικό δίκτυο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 41 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) περί αρμοδιότητας αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου, καθορίζεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Α) Για την Περιφέρεια Κρήτης, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 1341/2007 (Β’ 1761) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
Β) Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οριζόμενο στην υπό στοιχεία 15400/ΟΚ/2007 (Β’ 1932) απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Γ) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 3563/2007 (Β’ 1830) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Δ) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οριζόμενο στην υπό στοιχεία 3841 Τσ/2007 (Β’ 2154) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ε) Για την Περιφέρεια Ηπείρου, το οριζόμενο στις υπ’ αρ. 3567/2007 (Β’ 2018) και 4350/2007 (Β’ 2227) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.
ΣΤ) Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 33269/912/2007 (Β’ 1888) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Ζ) Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 10399/680/2008 (Τ.Α.Α.Π.Θ. 106) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η) Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 3884/2007 (Β’ 1970) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
Θ) Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 55357/2305/2007 (Β’ 992) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ι) Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 6297/2007 (Β’ 1866) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΙΑ) Για την Περιφέρεια Αττικής, το οριζόμενο στην υπό στοιχεία 4422/Ε.Ο./2007 (Β’ 1787) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
ΙΒ) Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 15844/2007 (Β’ 1985) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ΙΓ) Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οριζόμενο στην υπ’ αρ. 6213/2007 (Β’ 1872) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 2
Αριθμός χιλιομέτρων οδικού δικτύου ανά Δήμο

Ο αριθμός χιλιομέτρων του οδικού δικτύου του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται, ανά δήμο, ως εξής:

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης