Ίδρυση σχολής προπονητών σκοποβολής Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/333275/23021/3112/2317 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3466/27.10.2016
Ίδρυση σχολής προπονητών σκοποβολής Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών σκοποβολής Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1/12/2016 έως 31/12/2017