Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις Πειραματικές ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας

 

Σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για το σχολικό έτος 2022-2023, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες

για την Μακεδονία

για την Πελοπόννησο

για την Θεσσαλία

για την Κρήτη

για την Αττική

για την Ήπειρο

για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη