ΑΠΘ. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για δικηγόρους και λογιστές

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει στην ΑΘΗΝΑ (στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, στον Ταύρο), σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 9 – 11 Ιουνίου 2016 (Πέμπτη 9.6: 5-9.30 μ.μ., Παρασκευή 10.6: 5-9.30 μ.μ., Σάββατο 11.6: 10 π.μ. – 3 μ.μ.)

Διδάσκουν Καθηγητές και Λέκτορες του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ, στελέχη της ΕΛΤΕ, καθώς και εξειδικευμένοι δικηγόροι, Δ.Ν., και εισηγητές ΣΟΕΛ.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πρακτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://diaviou.auth.gr/lacc_c_athens, όπου μπορούν και να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής (έως 16/05/2016)

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες του σεμιναρίου

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/epimorfotiko-dikigoroi-logistes.pdf”]

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/epimorfotiko-dikigoroi-logistes_programma.pdf”]