Αριθμός μαθητών ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ για πρακτική άσκηση Μαθητεία στο Δημόσιο

Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Αριθμ. 45299/751 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3476/04.10.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

τον καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν

Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΚΥΑ με τους πίνακες των θέσεων (Αριθμ. 45299/751 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3476/04.10.2017)