Άρση των capital controls για το Χρηματιστήριο

Άρση των capital controls για το Χρηματιστήριο

Αριθ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ B 2625 – 07.12.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α ́84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.