ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

 

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11K/2021
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

  

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11K/2021