Ποιοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο σε ειδικές θέσεις

Σήμερα, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του νόμου 2643/11998 για 3 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι:

Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2022 είχαν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων για 8 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές (Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κομοτηνής, Λαμίας, Τρίπολης, Ρόδου και Σύρου).

Οι οριστικοί πίνακες των 3 υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών (Αττικής, Πελοποννήσου και Μυτιλήνης) θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2023.

 
 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση

https://2643.services.gov.gr

κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω οριστικοί πίνακες μοριοδότησης θα παραδοθούν κατόπιν στις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

Επίσης, σημειώνεται ότι τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των Πινάκων Τοποθέτησης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του ν.2643/1998. Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών. Σε κάθε περίπτωση, για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για εκάστη Επιτροπή