ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ. Πρόσληψη 7 ατόμων

Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες