ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Ανάδειξη Προϊστορικών Τύμβων στο Στενό, Δ.Δ. Νυδρίου, Δ. Ελλομένου, Ν. Λευκάδας».

Το κείμενο της προκήρυξης