ΑΣΕΠ 12Κ/2017. Πρόσληψη 26 ατόμων στην ΔΕΗ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 30/18.09.2017
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)

Αιτήσεις από 09-10-2017 έως 24-10-2017

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (1) θέση.
Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)

Β ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (25) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (Τ4/Β), ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ), ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε), ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) και ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.Οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης 12Κ/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) μια (1) θέση

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) είκοσι πέντε (25) θέσεις

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 30/18.09.2017)