ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Παραδείγματα ερωτήσεων γραπτού διαγωνισμού

ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 2Γ/2022 και προς διευκόλυνση των υποψηφίων, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ παραδείγματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας