ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για προσλήψεις στους δήμους. Παράταση αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για προσλήψεις στους δήμους. Παράταση αιτήσεων

Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ΑΣΕΠ 4Κ/2020

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020
 

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος -Βοήθεια στο Σπίτι-), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020

ΑΣΕΠ 4Κ/2020. Προσλήψεις στους δήμους 2909 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Προσλήψεις για πλήρωση δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2909) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στους δήμους