ΑΣΕΠ 4Κ/2014. Πλήρωση 79 θέσεων στο δημόσιο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ (Αριθμός 4Κ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 15 – 06.11.2014

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ−424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης)

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (79) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Γ.Ε.Σ. −424 ΓΣΝΕ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ):

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα πέντε (65) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μία (1) θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ (Αριθμός 4Κ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 15 – 06.11.2014 με τις λεπτομέρειες