Χορήγηση αντιγράφων διαθηκών από συμβολαιογράφους

Χορήγηση αντιγράφων διαθηκών από συμβολαιογράφους

Αθήνα, 13-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/13-11-2015
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2015

Η Αρχή κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να χορηγήσει αντίγραφα των δημοσιευμένων διαθηκών χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας της Αρχής, ακόμα και όταν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/apd-119-2015.pdf”]