ΑΣΕΠ 5Ε/2021. Πρόσληψη πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 5Ε/2021. Πρόσληψη πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόσληψης 35 πτυχιούχων σε δημόσιες υπηρεσίες έρευνας

 

 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Ε/2021

– Πέντε (5) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» – Ν.Π.Ι.Δ.,

– Είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ν.Π.Δ.Δ.,

– Έξι (6) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) – Ν.Π.Ι.Δ.,

 

ΑΣΕΠ 5Ε/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/19.07.2021