ΑΣΕΠ 9Κ/2021. Πρόσληψη 416 ατόμων ΔΕ για τα Καταστήματα Κράτησης

ΑΣΕΠ 9Κ/2021. Πρόσληψη 416 ατόμων ΔΕ για τα Καταστήματα Κράτησης

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΔΕ για τα Καταστήματα Κράτησης (φυλακές)

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2021
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.

 
 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης