ΑΣΕΠ. Οδηγίες για την πρόσληψη 75 τελωνειακών υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ. Οδηγίες για την πρόσληψη 75 τελωνειακών υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 6Κ/2019. Πρόσληψη στην ΑΑΔΕ 75 τελωνειακών υπαλλήλων
Οδηγίες για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2019, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Περιεχόμενα

  • Προκηρυσσόμενες Θέσεις/Απαιτούμενα Προσόντα
  • Ποιο είναι το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας;
  • Ποια προσόντα είναι απαραίτητα;
  • Πως κατανέμονται οι θέσεις;
  • Ποια είναι τα γενικά προσόντα συμμετοχής και διορισμού;
  • Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης;
  • Πως μοριοδοτούνται τα προσόντα;
  • Απόδειξη προσόντων / ιδιοτήτων και επικύρωση εγγράφων
  • Υποβολή της αίτησης
  • Διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων

Δείτε τις οδηγίες