ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων

Έγκριση προκήρυξης πρόσληψης πανεπιστημιακών υποτρόφων για διδακτικό έργο στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες