ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη 210 ατόμων

Καθορισμός ειδικοτήτων του υπό πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η απόφαση με τις ειδικότητες που θα προσληφθούν