Πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Απασχόληση στα πλαίσια της άσκησής τους στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι 28.06.2019