ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 32 ατόμων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 32 ατόμων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αιτήσεις από 20-11-2015 έως 04-12-2015

Προκήρυξη (Αριθμός 1Γ/2015) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 8 – 29.10.2015
Πλήρωσης τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Νοεμβρίου 2015 ημέρα
Παρασκευή και λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή