Αττική Οδός. Προσοχή για απάτη με SMS και email

Αττική Οδός. Προσοχή για απάτη με SMS και email. Σημαντική ενημέρωση: Οι Εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» δεν σχετίζονται με το πρόσφατο φαινόμενο αποστολής SMS / email για (δήθεν) επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής διοδίων

Υπενθυμίζεται ότι οι Εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» δεν θα σας ζητήσουν ποτέ και με κανένα τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες και ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση χορήγησης από εσάς προσωπικών σας στοιχείων ή εν γένει κωδικών.