Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις

Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις (άνω των 500 ευρώ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1216/1.10.2014) σε περίπτωση εξόφλησής τους στα ταμεία τους