ΔΕΗ. Αυξήσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση των εκπτώσεων

ΔΕΗ. Αυξήσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση των εκπτώσεων

Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ για την αναπροσαρμογή των τιμολογίωνΗ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους πελάτες της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.), για την, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναπροσαρμογή της Τιμολογιακής και Εμπορικής της Πολιτικής, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης κατά τη συνεδρίαση του την 30/08/2019.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

1. H αναπροσαρμογή των τιμολογίων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνυπολογιζομένης της μείωσης στο ΕΤΜΕΑΡ και ΦΠΑ.

2. H μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10% σε 5%.

3. H θέσπιση ρήτρας CΟ2 στη Χ.Τ. μηδενικής, με τα σημερινά δεδομένα, επίπτωσης.

4. H κατάργηση της έκπτωσης επί της εφαρμοζόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής CO2 στα τιμολόγια Μ.Τ.

5. H έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο μέρος του ανταγωνιστικού σκέλους του ΚΟΤ για άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Οι πελάτες έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κώδικα Προμήθειας Η/Ε.

 

Σχετικά:

ΔΕΗ. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σε δόσεις

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες