NOMOΣ 4472/2017. Δημοσιονομικά Μέτρα και συνταξιοδοτικές διατάξεις

NOMOΣ 4472/2017ΦΕΚ Τεύχος Α’ 74/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ΔημοσίουΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

Άρθρο 3
Επίδομα Στέγασης

Άρθρο 4
Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»

Άρθρο 5
Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Άρθρο 6
Επίδομα παιδιού

Άρθρο 7
Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

Άρθρο 8
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 9
Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013

Άρθρο 15

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17
Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18

Άρθρο 19
Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20
ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 21
Σύσταση – Επωνυμία

Άρθρο 22
Σκοπός – Αρμοδιότητες

Άρθρο 23
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 25
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 26
Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Άρθρο 27
Διενέργεια διαγωνισμών – Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 28
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 30
Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 31
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)

Άρθρο 32
ΔιοικητικήΟργάνωση

Άρθρο 33
Θέματα προσωπικού

Άρθρο 34
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος Μέρους Γ ́

ΜΕΡΟΣ Δ ́
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α ́ 146)

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002

Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002

Άρθρο 42
Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α ́62)

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147)

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 173)

Άρθρο 50
Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Άρθρο 51
Στο άρθρο 31 του ν. 4369/2016 (Α ́33) προστίθεται παράγραφος 7

Άρθρο 52
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α ́ 62)

Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α ́265)

Άρθρο 54
Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β ́ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 57

Άρθρο 58
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο

Άρθρο 58α
Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α ́ 188) αντικαθίσταται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 59
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 61
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 62
Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α ́ 153)

Άρθρο 63
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64
Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 65
Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 66
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α ́ 143)

Άρθρο 67
Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α ́143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Άρθρο 68
Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Άρθρο 69
1. To άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (Α ́167) καταργείται.

Άρθρο 70
1. Το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α ́ 248) αντικαθίσταται

Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Άρθρο 72
Η περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α ́ 94), αντικαθίσταται

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α ́ 94)

Άρθρο 74
Η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α ́240) αντικαθίσταται

Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α ́ 58)

Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α ́ 251)

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170)

Άρθρο 78
Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 79
Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

Άρθρο 80Α
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011

Άρθρο 81
Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α ́94)

Άρθρο 82
Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 83
Στο ν. 4172/2013 (Α ́ 167) μετά το άρθρο 39 προστίθεται νέο άρθρο 39Α

Άρθρο 84
Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 85
Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

Άρθρο 86
Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Άρθρο 87
Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 88
Διατάξεις για τα γενόσημα

Άρθρο 89
Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 90
Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Άρθρο 91
Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 92
Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93
Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 94
Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

Άρθρο 95
Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 96
Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α ́ 262)

Άρθρο 97
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 98
Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33) αντικαθίσταται

Άρθρο 99
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4464/2017 (Α ́ 46), προστίθεται νέο εδάφιο

Άρθρο 100
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α ́224) προστίθεται εδάφιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α ́94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α ́94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α ́179)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 104
1. Oι παράγραφοι 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α ́ 174), όπως ισχύει, καταργούνται

Άρθρο 105
1. Στις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α ́ 188)

Άρθρο 106
1. Η περίπτωση ζ ́ της παρ. Γ ́ του άρθρου 4 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται

Άρθρο 107
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016

Άρθρο 108
Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016 προστίθεται παράγραφος 6

Άρθρο 109
Προστίθεται άρθρο 25Α, μετά το άρθρο 25 του ν. 4427/2016

Άρθρο 106
1. Η περίπτωση ζ ́ της παρ. Γ ́ του άρθρου 4 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται

Άρθρο 107
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016

Άρθρο 108
Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016 προστίθεται παράγραφος 6

Άρθρο 109
Προστίθεται άρθρο 25Α, μετά το άρθρο 25 του ν. 4427/2016

Άρθρο 110
Μετά την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται παράγραφος 10

Άρθρο 111
Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις

Άρθρο 112
Προστίθεται άρθρο 63Α ́, μετά το άρθρο 63 του ν. 4427/2016

Άρθρο 113
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση

Άρθρο 114
1. Μετά την περίπτωση θ ́ του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 προστίθεται νέα περίπτωση

Άρθρο 115
Στην παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016

Άρθρο 116
Στην περίπτωση γ ́ του άρθρου 75 του ν. 4427/2016

Άρθρο 117
1. Στην αρχή του άρθρου 76 του ν. 4427/2016

Άρθρο 118
Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Άρθρο 119
Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 120
Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 121
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α ́8)

Άρθρο 122
Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α ́95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α ́ 11)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Άρθρο 123
Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 124
Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Άρθρο 125
Βασικός μισθός
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης

Άρθρο 126
Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Άρθρο 127
ΕπιδόματαΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.),
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 128
Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 129
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 130
Βασικός μισθός

Άρθρο 131
Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 132
Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 133
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 134
Βασικός μισθός

Άρθρο 135
Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 136
Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 137
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 138
Βασικός μισθός

Άρθρο 139
Επιδόματα

Άρθρο 140
Εφημερίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 141
Μισθολογικήκατάταξη

Άρθρο 142
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 143
Βασικός μισθός

Άρθρο 144
Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Άρθρο 145
Αποδοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)
Άρθρο 146
Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 147
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 148
Βασικός μισθός

Άρθρο 149
Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 150
Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών

Άρθρο 151
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 152
Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 153
Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

Άρθρο 154
Μεταβατική διάταξη – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Άρθρο 155
Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 156
Ανώτατο όριο αποδοχών

Άρθρο 157
Έλεγχος μισθοδοσίας

Άρθρο 158
Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 159
Διατηρούμενες διατάξεις
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

Άρθρο 160
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 161
Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α ́94)

Άρθρο 162
Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Ζ ́
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018 – 2021
Άρθρο 163
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021

ΜΕΡΟΣ Η ́
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 164
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4472/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 74/19.05.2017