ΕΟΠΥΥ. Ηλεκτρονική αναγγελία εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών

ΕΟΠΥΥ. Ηλεκτρονική αναγγελία εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 58181/30.07.2015 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας περί ενσωμάτωσης στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου όλων των ανασφάλιστων ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 09/12/2015 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα web έκδοση, στην οποία υποχρεούστε να αναγγέλλετε και τις περιπτώσεις εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών στις δομές σας.

Οι κατηγορίες των ανασφάλιστων ασθενών, περιγράφονται στο υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 88457/19.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας