Δεν ανοίγουν την Δευτέρα τα σχολεία της Θεσσαλίας

Δεν ανοίγουν την Δευτέρα τα σχολεία της Θεσσαλίας. Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, ανακοινώνεται με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ως εκ τούτου τα σχολεία της Θεσσαλίας δεν ανοίγουν την Δευτέρα