Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη

Αριθμ. 147/2015 – ΦΕΚ B 293 – 12.02.2016
Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών των τύπων αμόλυβδης βενζίνης με ερευνητικό αριθμό οκτανίου (RON) μεγαλύτερο ή ίσο του 95 (RON≥95), δηλαδή RON 95, RON 98, RON 100 καθώς και ενδιάμεσων τιμών RON, που διατίθενται στην ελληνική αγορά και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης οχημάτων κίνησης. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τη βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/293_2016.pdf”]