ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ. Πρόσληψη 8 ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 66η ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.Ε. (ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Δ.Ε. (ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3584/07 ΑΡΘΡΟ 206, ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 2738/1999 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.2190/1994.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες