ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ. Προσλήψεις

Απόφαση ΔΣ 49 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες