ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ. Πρόσληψη 4 ατόμων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες