Διαχείριση Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων

Αριθμ. οικ.105269 – ΦΕΚ B 1577 – 03.06.2016
Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων