Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Αριθμ. Φ.361.22/152/159720/Ε3 – ΦΕΚ B 2296 – 23.10.2015
Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων