Διακοπές ρεύματος τώρα στην Αττική

Διακοπές ρεύματος τώρα, Τρίτη 25.7.2023, στην Αττική 

 

 

Περιοχές και εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης

 

Ρέντης  Εκτιμώμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ αποκατάσταση ώρα  22:30

 

Ίλιον  Εκτιμώμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ αποκατάσταση ώρα  22:30

 

Περιστέρι Εκτιμώμενη από τον ΔΕΔΔΗΕ αποκατάσταση ώρα  22:30

 

 

 

 

Σχετικά: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προγραμματισμένες και έκτακτες