Διακοπή αναλογικού σήματος τηλεόρασης. Τροποποίηση ημερομηνιών

Αριθμ. οικ.62941/1831/Φ111Α – ΦΕΚ B 2931 – 30.10.2014

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και οριστικής παύσης αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών.