Κατάργηση θεώρησης ταυτοτήτων των δημοσιογράφων, ηθοποιών, σκηνοθετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΑ

Μετά από σχετικά αιτήματα και με σκοπό τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε την υπ’ αρ. ΠΟΛ.1025/21.01.2015 απόφαση σύμφωνα με την οποία καταργείται η θεώρηση των ταυτοτήτων των δημοσιογράφων εν ενέργεια, ηθοποιών, σκηνοθετών και άλλων από την οικεία ΔΟΥ εισοδήματος.

Εφεξής, η δωρεάν είσοδος σε δημόσια θεάματα και ακροάματα θα γίνεται με την επίδειξη των ειδικών δελτίων-ταυτοτήτων αναγνώρισης της ιδιότητας τους ως μελών επαγγελματικών ενώσεων, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από τη Φορολογική Διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω δελτίο ταυτότητας βρίσκεται εν ισχύ.

Οι επαγγελματικές ενώσεις οφείλουν να διασφαλίζουν την ισχύ ή μη αυτών των δελτίων ταυτότητας αναγράφοντας σε αυτές την ιδιότητα του μέλους ως εν ενεργεία ή συνταξιούχου, τακτικού ή έκτακτου κλπ