Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 2018

Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 2018

Ορίζεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2018Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/29/16053 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1548/07.05.2018
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης

OI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 26ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2018, σε εκατό (100) σπουδαστές  οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης 25
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών 15
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 10
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας 10
Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων 10
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10
Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτιστικής Διοίκησης  10

 

Κανονισμός Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.