Διακοπή λειτουργίας ορισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ για τον Οκτώβριο του 2013

TAXISnet                                                                                                                                                                                                         30/10/2013

                                                                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ. Οι υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας και Υποβολής Αίτησης Ρύθμισης, δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 16:00 έως 21:00, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

01/10/2013, 03/10/2013, 08/10/2013, 10/10/2013, 15/10/2013, 17/10/2013, 22/10/2013, 24/10/2013, 29/10/2013, 31/10/2013

λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.

 

Σημειώνεται ότι κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, η ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Φ1, Φ2, Φ4 και Φ5) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9) θα λειτουργούν κανονικά.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.