Διδακτέα-εξεταστέα ύλη τάξεων του Γενικού Λυκείου 2014−2015

Αριθμ. 156357/Γ2 – ΦΕΚ B 2660 – 08.10.2014

Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.