Διευκρινίσεις ΓΓΔΕ για την πάγια ρύθμιση και τη ρύθμιση της νέας ευκαιρίας

Με αφορμή παρερμηνείες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων για την πάγια ρύθμιση, αλλά και τη ρύθμιση της νέας ευκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Εσόδων ανακοινώνει πως:

Η ενεργοποίηση των πάγιων εντολών πληρωμής στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.) για την καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων χρεών του ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α, διενεργείται αποκλειστικά στους ανωτέρω φορείς. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που χρησιμοποιείται για την σύσταση της πάγιας εντολής στον φορέα είσπραξης (Τράπεζα κτλ.), πρέπει να είναι ο ίδιος με τον δηλωθέντα στη Δ.Ο.Υ. ή στο TAXISNET.

Η απλή αναγραφή-δήλωση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής TAXISNET ή και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. επί της σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως δεν αποτελεί σύσταση της πάγιας εντολής από τον οφειλέτη, αλλά απαιτείται άμεση συνεργασία του οφειλέτη με τον φορέα είσπραξης που έχει επιλέξει.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της ενεργοποίησης και της μηνιαίως ομαλής εκτέλεσης της πάγιας εντολής έως την τελική καταβολή/πίστωση των δόσεων της ρύθμισης που τηρεί.

Πηγή: minfin.gr